Premiär för premieres

Premiär för premieres

Jag har gjort om min hemsida och har även lagt till en ny sida: ”premieres”
Totalt 47 verk som framförts 280 gånger. Många uruppföranden tycker jag, men inte om man jämför med min kära make och EN.D.E-kollega, Patrik Karlsson, som uruppfört över 100 verk. Ge mig ett decennium så ska jag komma upp i hundra jag också.
katarinawidell.com/premieres