Medlem i KVAST

Är numera stolt medlem i KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare)

KVAST är öppen för alla, oavsett kön och härkomst, som sympatiserar med och vill verka för föreningens mål.

Föreningen KVASTs syften är
– att öka andelen kvinnliga tonsättare på repertoaren
– att öka kunskaperna hos programråd om vilken repertoar som finns av kvinnliga tonsättare
– att öka medvetenheten om genusperspektivet i repertoarvalet över alla tider och geografiska gränser.

Sök medlemsskap du också

Mitt blogginlägg ”Dä ä ba å åk” länkades på KVASTs hemsida dagarna efter giget på jämställdhetskonferensen Musikliv i balans. (Arr. Statens Musikverk)