Låt KVAST förbli KVAST

Jämställhet verkar vara ett hett ämne på bland annat Facebook sedan Musikverkets konferens ”Musikliv i balans”. Häromdagen läste jag en lång rad kommentarer om just jämställdhet och omvänd sexism efter publicerandet av Berwaldhallens kommande säsongsprogram. 58 tonsättarnamn varav 57 män. Läs mer här

Jag blev nyligen medlem i KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) vars främsta mål i princip är att öka framförandet av musik av kvinnliga tonsättare, levande som döda. Bland kommentarerna tyckte jag mig utläsa ”önskemål” om att KVAST även borde arbeta för att ny musik i allmänhet spelas och beställs mer. Jag tycker självklart att man i arbetet med jämställdhet i musiklivet ska beakta balansen mellan gammalt och nytt och mellan kvinnligt och manligt och även mellan utländskt och svenskt. Jag tycker dock att KVAST ska förbli en förening som prioriterar främjandet av framföranden/beställningar/kunskap om just musik av kvinnliga tonsättare. Det finns andra organisationer som ser till helheten. FST (Föreningen Svenska Tonsättare) är ju ett ypperligt exempel på det. Är ni fortfarande inte nöjda? Starta då för all del MAST.