ABCBCAB

Förberedelser inför Riga-gig med Ensemble Villancico…

A röster+cembalo
B röster, cembalo. Gamba fr 13
C samma som ovan med flöjt voice
B röster med instr mellanspel t.13-17
C tutti byt till sopran
A instr.
B tutti

ABCCreprisAB (C repris enbart instrumentalt)

ABCB

AB
C
CDDB

AinstrAAB
AinstrCCB

Flöjtvers+bordun
Vers1 sopr-bordun
Vers2 sopr+flöjtsvar
Flöjtmellanspel
Vers2igen a capell

AinsA BCBCBCBC
DinsDD EFEFEFEFEF

ABBA