Nine times one av Johan Ramström

"Tror inte att du behöver oroa dig att stycket blir überekvillibristiskt" ur mail från Johan den 4 dec 2014.
”Tror inte att du behöver oroa dig att stycket blir überekvillibristiskt” ur mail från Johan den 4 dec 2014.

Övar inför uruppförandet av Nine times one för blockflöjt, klarinett och viola av Johan Ramström. Använder helderalt i 442 då det går ner till e i blockflöjtsstämman. Kompfest – Malmö 18 april 2015. Mer om det senare.